องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัคร ผอ.คนใหม่

องค์การเภสัชกรรม ( อภ.) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง

องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัคร

ธุระกิจ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 ธ.ค.65วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 องค์การเภสัชกรรม ( อภ.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ด้วย นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ซึ่งกำลังจะหมดวาระลงในวันที่ 11 เมษายน 2566องค์การเภสัชกรรมจึงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.gpo.or.th และยื่นใบสมัคร ได้ที่สำนักอำนวยการชั้น 4 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.

แนะนำข่าวธุระกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : Chester’s ใช้กลยุทธ์เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่