ร่วมนำทีม ศธ. จับมือ 8 กระทรวง-2 หน่วยงานใหญ่ จัดทำ “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” พร้อมเปิดตัวศูนย์ MOE SAFETY CENTER อย่างเป็นทางการ แจ้งเหตุได้ถึง 4 ช่องทาง

พร้อมกับ คุณหญิง กัลยาณี งามพนิช แล้วก็นางสุวรรณชนชั้น วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีการเซ็นชื่อบันทึกกติกาความร่วมแรงร่วมมือแผนการ “SAFE โรงเรียนไม่เป็นอันตราย” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กับ 8 กระทรวง 2 หน่วยงาน

ข่าวการศึกษา  พร้อมเปิดแผนการสร้างเสริมความสามารถเด็กนักเรียน คุณครู แล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาให้มีความถนัดชีวิตในศตวรรษที่ 21ในห้องประชุมคุรุสภา ดังนี้มีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ผู้ช่วย รัฐมนตรีว่าการศธ. ประธานกระทรวงศึกษาธิการ คุณครู รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ร่วมอย่างครบถ้วนบอกว่า ตั้งแต่แมื่อเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการศธ. ก็ได้ให้ความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน เรื่องความปลอดภัยก็เลยได้ถูกกำหนดให้เป็นวาระแรกใน 7 วาระเร่งด่วนของ ศธ. เพราะว่าใส่ใจดีว่าถ้าหากโรงเรียนปราศจากความไม่เป็นอันตรายแล้ว จะไม่อาจจะจัดแจงเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้แก่เด็กนักเรียนได้ แล้วก็ยังมีผลต่อการวิวัฒนาการศึกษาเล่าเรียนของไทย รวมทั้งการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม

ร่วมนำทีม 6

โดยที่ทำการคณะกรรมการการเรียนขั้นต้น (สพฐ.) ได้ปรับปรุงระบบการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยขึ้น ใช้ชื่อว่าศูนย์ “MOE SAFETY CENTER” โดยนำแพลตฟอร์มดิจิทัล

ข่าวการศึกษา  เป็นแอปพลิเคชัน MOE SAFETY CENTER สำหรับเป็นหนทางสำหรับในการบอกเหตุความไม่ปลอดภัย อีกทั้งได้ปรับปรุงพนักงานด้านการศึกษาในทุกขึ้นอยู่กับของ ศธ. ให้มีความสามารถ มีความรู้และความเข้าใจสำหรับการใช้งานระบบ เพื่อรับบอกเหตุความไม่ปลอดภัยที่ส่งผลต่อเด็กนักเรียน นิสิต อาจารย์ แล้วก็พนักงานด้านการศึกษา รวมทั้งให้ความใส่ใจกับการฝึกอบรมครูให้มีความเข้าใจ มีความชำนาญที่จะนำไปติดต่อสื่อสารกับเด็กในวัยศึกษา ด้วยการจัดทำแผนการปรับปรุงรวมทั้งสนับสนุนการเล่าเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยแบบคู่ขนานกัน

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  รายงานการศึกษา : ‘ฟู้ด ฟอร์ กู๊ด’ เติมเต็มโภชนา เด็กไทยในพื้นที่ห่างไกล