ทำความรู้จัก MRI แบบยืน ทางเลือกใหม่คนปวดหลัง-กลัวที่แคบ

ทำความรู้จัก MRI แบบยืน ทางเลือกใหม่คนปวดหลัง-กลัวที่แคบ

สุขภาพ แพทย์เฉพาะทางแนะวิธีหาต้นเหตุอาการปวดหลังด้วยเครื่อง MRI แบบยืน ชี้ทำให้มองเห็นความผิดปกติได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ ตอบโจทย์คนปวดหลังแต่กลัวที่แคบ สำหรับใครที่มีปัญหากลัวที่แคบ ส่งผลให้การค้นหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังเป็นไปได้ยาก ตอนนี้ที่โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ ตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ด้วยเครื่อง MRI แบบยืน เนื่องจากลักษณะตัวเครื่องจะเปิดโล่งด้านข้างทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งต่างจาก MRI แบบอุโมงค์ จึงช่วยให้ผู้ป่วยที่รู้สึกกลัวที่แคบสามารถเข้ารับการตรวจได้แบบไร้กังวล นพ.ธนวัฒน์ อุณหโชค แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท รพ.เอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ เผยว่า จากผลสำรวจการใช้งานเครื่อง MRI ทั่วโลกในปี 2018 พบว่า ความเหมาะสมในการตรวจโรคที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังมาเป็นลำดับแรก รองลงมาคือ สมอง เนื่องจากเครื่อง MRI ให้รายละเอียดและความคมชัดสูงระดับ 3 มิติ (3D) ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความผิดปกติในร่างกายได้อย่างแม่นยำ ที่สำคัญการตรวจด้วยเครื่องมือชนิดนี้ ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดใดๆ แก่ร่างกายและไม่มีอันตรายจากรังสี การตรวจด้วยเครื่อง MRI จะต้องใช้ความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กแรงสูง เพื่อให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน ข่าวสุขภาพ  และด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิคจึงทำให้การออกแบบเครื่อง MRI มีพื้นที่ของการสแกนแคบ ส่งผลให้ผู้ป่วยอาจรู้สึกอึดอัดและเกิดภาวะกลัวที่แคบได้ ทั้งนี้ในบางกรณีการตรวจด้วยท่านอนอาจไม่พบความผิดปกติของรอยโรค เพราะผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดในท่านั่งหรือยืน ด้วยสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีผู้คิดค้นสนามแม่เหล็กแบบใหม่ที่สามารถเข้าไปยืนหรือนั่งตรวจได้ (Weight Bearing MRI) เพื่อให้น้ำหนักกดลงในลักษณะแนวดิ่งเสมือนการยืน ทำให้แพทย์สามารถเห็นภาพการตรวจที่ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงของผู้ป่วยได้มากขึ้น อีกทั้งผู้ป่วยที่มีภาวะกลัวที่แคบก็สามารถทำการตรวจได้ เนื่องจากผู้พัฒนาสนามแม่เหล็กในแนวดิ่งได้ออกแบบให้สนามแม่เหล็กมีขนาดเล็กลง ทำให้ตัวเครื่องสามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อสร้างภาพได้ทั้งขณะนอนและยืน

แนะนำข่าวสุขภาพ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : เชิญคนประเทศไทยตั้งใจดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการเจอหมอฟันเสมอๆทุก 6 เดือน