คุรุสภา แจงเกณฑ์ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 66

คุรุสภา 6

เลขาธิการคุรุสภา พูดว่า จากประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องหลักเกณฑ์แล้วก็กรรมวิธีการทดลองแล้วก็ประเมินความสามารถทางวิชาชีพอาจารย์ พุทธศักราช 2566

ข่าวการศึกษา โดยประกาศดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมีประโยชน์สำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล้วก็กระบวนการทดลองรวมทั้งประเมินความสามารถทางวิชาชีพคุณครูที่จะมีการทดลองด้านวิชาความรู้และก็ประสบการณ์วิชาชีพ 2 วิชา อาทิเช่น วิชาคุณครู และก็กรุ๊ปวิชาปริมาณ 68 กรุ๊ปวิชา ดังที่คุรุสภาระบุในประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กรุ๊ปวิชาที่กำหนดในใบอนุมัติประกอบวิชาชีพคุณครูในขั้นแรก รวมทั้งใบอนุมัติประกอบวิชาชีพอาจารย์ชั้นสูง พุทธศักราช 2566 และก็ให้มีการประเมินด้านการกระทำงานรวมทั้งด้านการกระทำตนจากที่คุรุสภาระบุ สำหรับนิสิตที่เข้าเรียนรู้ในปีการศึกษา 2562-2565 ให้ได้รับการงดเว้นการทดลองรวมทั้งประเมินความสามารถทางวิชาชีพคุณครูฯ กรุ๊ปวิชาแก่บัณฑิตหรืออยู่ระหว่างเรียนรู้ในหลักสูตรปริญญาด้านการศึกษา หรือเสมอกัน หรือปริญญาอื่น ยิ่งไปกว่านี้ผู้เข้ารับการทดลองและก็ประเมินที่มีใบอนุมัติประกอบวิชาชีพอาจารย์จากต่างแดน ให้ได้รับการละเว้นการทดลองและก็ประเมินความสามารถทางวิชาชีพอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมลวรรณะ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนั้น คุรุสภาได้ประกาศ เรื่อง กรุ๊ปวิชาที่กำหนดในเอกสารสิทธิ์ประกอบวิชาชีพอาจารย์ในขั้นแรก แล้วก็ใบอนุมัติประกอบวิชาชีพอาจารย์ชั้นสูง พุทธศักราช 2566 โดยได้ระบุกรุ๊ปวิชา รวมปริมาณ 68 กรุ๊ปวิชา ดังต่อไปนี้ 1) การเรียนวัยเยาว์ 2) การประถมศึกษา 3) การศึกษาเล่าเรียนพิเศษ 4) การศึกษานอกระบบสถานศึกษา 5) วิชาเฉพาะ ตามหลักสูตรการเรียนเบื้องต้น ปริมาณ 35 กรุ๊ปวิชา 6) วิชาเฉพาะ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริมาณ 29 กรุ๊ปวิชา รวมทั้ง อื่นๆดังที่ส่วนราชการเสนอ

คุรุสภา 6

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภา ดังนี้ คนที่มีใบอนุมัติประกอบวิชาชีพอาจารย์ที่หมดอายุ และก็ต้องการจะขอรับใบอนุมัติประกอบวิชาชีพอาจารย์ในขั้นแรก หรือเอกสารสิทธิ์ประกอบวิชาชีพคุณครูชั้นสูง

ข่าวการศึกษา บางทีอาจเจาะจงกรุ๊ปวิชาที่ตรงตามสาขาวิชา หรือใกล้เคียงวิชาเอก หรือวิชาโทที่เรียนจบ หรือวิชาที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียน สำหรับนิสิต นิสิตที่เข้าเล่าเรียนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรที่คุรุสภารับประกันแค่นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2565 ทั้งยังระดับ เปรียญตรี ป.โท เปรียญเอก รวมทั้ง เปรียญบัณฑิต ที่มุ่งมาดปรารถนายื่นคำขอขึ้นบัญชีรับใบอนุมัติประกอบวิชาชีพด้านการศึกษาควรต้องจบการศึกษาและก็ได้รับการอนุญาตจากที่ประชุมมหาวิทยาลัยและก็มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องส่งเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 1) ส่งรายนามบัณฑิตให้คุรุสภารับรองข้อมูลในระบบ KSP Bundit แล้วก็ 2) ส่งข้อมูลการทดลองแล้วก็ประเมินความสามารถทางวิชาชีพคุณครู ด้านการกระทำงานและก็การกระทำตนฯ รวมทั้งได้รับการประกาศผลจากคุรุสภาว่าเป็นผู้ผ่านการคาดคะเนความสามารถทางวิชาชีพคุณครูฯ ด้านการกระทำงานรวมทั้งกระทำตัวฯ เพิ่มเติมอีก หลังจากนั้น นิสิต นิสิต ก็เลยจะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนรับเอกสารสิทธิ์ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษาผ่านระบบได้ โดยควรจะมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1.เอกสารสิทธิ์ปฏิบัติภารกิจอาจารย์นั้นไม่ต้องส่งผลการทดลองด้านวิชาความรู้ฯ 2. ใบอนุมัติประกอบวิชาชีพคุณครูในขั้นต้น(B License) ส่งผลการทดลองด้านวิชาความรู้ฯ ผ่านอีกทั้ง 4 วิชา หรือผ่านวิชาชีพคุณครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ รองเลขาธิการคุรุสภา พูดว่า ภายหลังประกาศดังที่ได้กล่าวมาแล้วมีผลบังคับใช้ มีพนักงานด้านการศึกษาซักถามเข้ามาที่คุรุสภาในหลายใจความสำคัญ ได้แก่ เรื่องที่ 1 ถามไถ่ว่าใบอนุมัติประกอบวิชาชีพคุณครูที่ถืออยู่ยังสามารถใช้ได้หรือเปล่า จำเป็นต้องขอย้ำว่าเอกสารสิทธิ์ประกอบวิชาชีพคุณครูที่ออกก่อนข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ สามาถใช้ได้ถัดไปกระทั่งจะหมดอายุ เรื่องที่ 2 คือเรื่องของการยื่นขอขึ้นบัญชีใบอนุมัติประกอบวิชาชีพ ซึ่งการยื่นขอเอกสารสิทธิ์ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษา ให้ผู้ยื่นคำขอ ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่จะจะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะและไม่มีลักษณะต้องห้าม มีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ถูก พร้อมกับจ่ายค่าธรรมเนียม ซึ่งจะมีข้าราชการสำรวจอีกที

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  “ตรีนุช” เกาะติดเปิดเทอม-แก้หนี้ครู ย้ำแม่พิมพ์ต้องมีเงินเดือนเหลือใช้ 30%