กล้วยสด สับปะรดสด และเนื้อหมูปรุงแต่ง 3 สินค้าไทยส่งออกไปญี่ปุ่นผ่านฉลุย

กล้วยสด สับปะรดสด และเนื้อหมูปรุงแต่ง 3 สินค้าไทยส่งออกไปญี่ปุ่นผ่านฉลุย

 เศรษฐกิจ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับกล้วยสด สับปะรดสด และเนื้อสุกรปรุงแต่ง ที่มีโควตาส่งออกตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) ปีการส่งออก 2566 พ.ศ.2566  ข่าวเศรษฐกิจ มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2566-31 มี.ค.2567 โดยได้กำหนดโควตาส่งออกกล้วยสดที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ JTEPA ไปญี่ปุ่น 8,000 ตัน, เนื้อสุกรปรุงแต่ง 1,200 ตัน และสับปะรดสด 300 ตัน ทั้งนี้ ในปีการส่งออก 2565 (1 เม.ย.2565-21 มี.ค.2566) พบว่า มีการใช้สิทธิภายใต้ JTEPA สำหรับการส่งออกเนื้อสุกรปรุงแต่งมากสุด โดยได้รับลดภาษีเหลือ 16% จำนวน 1,198.80 ตัน มูลค่า 316.50 ล้านบาท คิดเป็น 99.9% ของปริมาณที่ได้รับการจัดสรร รองมาคือกล้วยสด ได้รับยกเว้นภาษีทั้งหมดเหลือ 0% จำนวน 2,250.75 ตัน มูลค่า 76.37 ล้านบาท คิดเป็น 28.1% ของปริมาณที่ได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ดี สับปะรดสดที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีทั้งหมดเหลือ 0% ยังไม่มีผู้มาขอใช้สิทธิ จึงขอเชิญชวนผู้ส่งออกในสินค้า 3 รายการ โดยเฉพาะสับปะรดสด

แนะนำข่าว เศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : บิตคอยน์ร่วงแรง 4% หลุด 2.4 หมื่นดอลล์ หลังจนท.เฟดหนุนขึ้นดอกเบี้ย